گروه فناوری پرند، شريک تجاری شما در ايجاد زير ساخت تجارت الکترونيک، همین حالا با ما تماس بگیرید تلفن: 88501357
گروه فناوری پرند

آموزش دوره های راهبری فناوری اطلاعات

از آنجایی که چارچوب های راهبری فناوری اطلاعات، نقش ویژه‌ای برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سازمانها دارد، لذا برنامه آموزشی دوره‌های مختلف چارچوب های فوق الذکر به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

  • آموزش دوره پایه ITIL – ITIL Foundation v3 برای کارکنان فناوری اطلاعات سازمان
  • کارگاه شبیه سازی Apollo-13 برای کارکنان فناوری اطلاعات سازمان
  • کارگاه مدیریت سرویس ITIL – ITIL Service Manager Workshop برای مدیران فناوری اطلاعات سازمان
  • آموزش دوره پایه COBIT – COBIT Foundation برای کارکنان فناوری اطلاعات سازمان
  • آموزش دوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) برمبنای (ISO 27001:2005)
  • آموزش مهارت های عمومی امنیت اطلاعات (ویژه کلیه کارکنان سازمان)
  • دوره ممیزی داخلی ISO/IEC 27001
  • دوره سرممیزی ISO/IEC 27001


برنامه پیشنهادی  با استفاده از مدرس بین المللی مهندس گردش ارائه خواهد شد. بر حسب تمایل و تشخیص سازمان، برگزاری آزمون رسمی در داخل کشور  و اخذ مدرک رسمی از موسسه بین المللی APMG  ،EXIN و Loyalist برای ITIL  و مدرک رسمی از موسسه بین المللی ISACA برای COBIT برای هر یک از شرکت کنندگان نیز تعهد می گردد.